We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

FC ST. PAULI DO BOJU - EP (2018)

by ULICZNY OPRYSZEK

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      15 PLN  or more

     

1.
FC St. Pauli do boju Czy jesteś goły, czy jesteś wesoły Czy w piłkę kopiesz, czy piwo żłopiesz Czy jesteś mądry czy raczej nie Nic nie usprawiedliwia cię Gdy polityka wali do twych drzwi To polityczny jesteś także ty A więc nieważne, co w życiu robisz Rusz dupsko, zanim po nim zarobisz St. Pauli imprezuje, do boju, do boju Narodowcy niech spadają Nie chcemy tutaj tego gnoju St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki Niech współczesny football spada Niech go sponsorują banki… Nawet football przesiąkł kasą To własność inwestorów a nie nasza Bo nasza drużyna to właśnie my To sąsiad uchodźca, to ja i ty Gdy polityka wali do twych drzwi To polityczny jesteś także ty I polityczna jest także piłka Flaga piracka to nie żadna zmyłka St. Pauli imprezuje, do boju, do boju Narodowcy niech spadają Nie chcemy tutaj tego gnoju St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki Niech współczesny football spada Niech go kontrolują banki… Przez nazistów i kiboli na stadionach Mało kto chce z trybun dziś oglądać mecze A u nas nie ma miejsca na faszyzm Homofobię, seksizm i rasizm Pomoc, wsparcie i tolerancja Tak się właśnie u nas zmienia świat, Bo my to klub a klub to my To sąsiad uchodźca, to ja i ty St. Pauli imprezuje, do boju, do boju Narodowcy niech spadają Nie chcemy tutaj tego gnoju St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki Niech współczesny football spada Niech go nadzorują banki… Inspiracją do powstania utworu była lektura książki Fabiana Balickiego Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością oraz koncert, który zagraliśmy w pubie przy stadionie MILLERNTOR - FC ST. PAULI w kwietniu 2017 roku w Hamburgu. Nasze fascynacje ideą tego klubu zostały wyrażone w tekście, który napisał dla nas Janusz Reichel. (English) Go FC St. Pauli ! If you are down on your uppers If you play football, or drink some beer If you're smart, or just the opposite Nothing justifies your deeds When politics hammers on your door You become policticaly involved It doesn't matter what you do Make a move, before you'll regret St. Pauli is having a party! Go! Go! Send nationalists home We don't want this shit St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit We don' t want contemporary football which is sponsored by the banks... Even football is soaked with money It's investors' property, not ours Our team is made of us The refugee neighbour, me and you When politics hammers on your door You become policticaly involved and football becomes political, too The pirate's flag is not a dodge at all St. Pauli is having a party! Go! Go! Send nationalists home We don't want this shit St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit We don' t want contemporary football which is controled by the banks... Because of nazis and hools at the stadiums Nobody wants to watch matches there anymore There is no place for fascism, homophobia, sexism and racism. Aid, support and tolerance this is how the world is being changed by us, we are the club, the club is us The refugee neighbour, me and you St. Pauli is having a party! Go! Go! Send nationalists home We don't want this shit St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit We don' t want contemporary football which is superintended by the banks... This text was inspired by the book Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością by Fabian Balicki and the concert which we played in the pub near the MILLERNTOR - FC ST. PAULI stadium in April 2017 in Hamburg. We are fascinated by the idea of this club and our feelings were expressed by Janusz Reichel who wrote this text for us. (German) Forza FC St. Pauli Ob du arm bist, aber glücklich, Kickst du oder säufst. Bist du klug oder auch nicht nichts rechtfertigt dich, wenn die Politik hämmert an deiner Tür, dann politisch bist auch du Also egal was du im Leben tust, beweg deinen Arsch bevor du ihn versohlen kriegst. St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht. St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn sponsern. Auch der Fußball schwimmt in Geld, gehört den Investoren, nicht uns. Weil unser Team das sind wir Das ist unser Nachbar, der Flüchtling, das bist du und ich wenn die Politik hämmert an deiner Tür, dann politisch bist auch du und der Fußball, Die Piratenflagge ist kein Irrtum St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht. St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn kontrollieren... Wegen der Nazis und den Hooligans kommen die Leute nicht mehr in die Stadien Denn hier gibt es keinen Platz für den Faschismus, Homophobie, Sexismus und Rassismus. Hilfe, Unterstützung und Toleranz. So verändert man die Welt bei uns, denn wir sind ein Club und der Club das sind wir. Dies ist der Nachbar der Flüchtling, das bist du und ich St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht. St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn überwachen ... Die Inspiration für Entstehung des Liedes waren die Lektüre des Buches von Fabian Balicki „Mehr als Fußball? St. Pauli ist die Möglichkeit“ und das Konzert, das wir in den Fanräumen des FC St. Pauli am MILLERNTOR Stadion im April 2017 in Hamburg gespielt haben. Unsere Faszination für die Idee dieses Klubs kam im Text zum Ausdruck, den für uns Janusz Reichel geschrieben hat.
2.
Trupy 01:34
Trupy Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki Niech policzą teraz nasze trupy Niech pójdą przez ulice, których nie ma Przez miasto, którego nie ma Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące Niech liczą aż do śmierci nasze trupy Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące Niech liczą aż do śmierci…. Niech liczą trupy, niech liczą trupy… Niech liczą trupy, niech liczą trupy… Trupy, trupy, trupy, trupy………………………. Powstanie warszawskie (1944) było największym zrywem militarnym w okupowanej przez hitlerowców Europie. Naziści ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zbrodnie. Do dziś w Polsce trwa dyskusja na temat zasadności wybuchu powstania. Było one tragiczne w skutkach, zginęło ok. 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy, a miasto zostało zrównane z ziemią. Niech liczą trupy… to wiersz poetki Anny Świrszczyńskiej, sanitariuszki powstania warszawskiego, która w swoim utworze oskarżyła dowódców o egoistyczne ambicje i brak odpowiedzialności za wywołanie powstania. (English) Corpses Make these ones who gave the first order to fight count our corpses Make them go along the unexisting streets Though the city which ceased to exist Make them count our corpses weeks and months long Make them count till they are dead Make them count weeks and months long Make them count till they are dead.... Make them count our corpses, make them count our corpses… Make them count our corpses, make them count our corpses… Corpses, corpses, corpses, corpses………………………. The Warsaw Uprising (1944) was the greatest military upsurge in the occupied by Nazis Europe. Nazis are responsible for all crimes. The discussion wheather the Uprising was a good or bad decission has been conducted in Poland for many years. The results of the Uprising were tragic- about 200 000 civil citizens of Warsaw died and the city itself was leveled. Make them count the corpses... is a poem by Anna Świrczyńska, a hospital orderly during the Uprising, who in her poem accused the commanders for egoistic ambitions and lack of resonsibility for bringing on the uprising. (German) Leichen Diejenigen, die den ersten Befehl zum Kampf ausgaben sollen sie jetzt unsere Leichen zählen Sie sollen über die Straße gehen, die nicht mehr da ist Durch eine Stadt, die nicht da ist Lass sie für Wochen, für Monate zählen Lasst sie bis zu ihrem Tod unsere Leichen zählen Lass sie für Wochen, für Monate zählen Lass sie bis zum Tod zählen ... Lass sie Leichen zählen, zählen die Leichen ... Lass sie Leichen zählen, zählen die Leichen... Leichen, Leichen, Leichen, Leichen Der Warschauer Aufstand (1944) war der größte militärische Aufstand im von den Nazis besetzten Europa. Die Nazis sind verantwortlich für alle Verbrechen. Bis heute wird in Polen über die Legitimität des Ausbruchs des Aufstands diskutiert. Er hatte tragische Folgen, etwa 200.000 Zivilisten aus der Hauptstadt starben, und die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Lasst die Leichen zählen ... ist ein Gedicht der Dichterin Anna Świrszczyńska, einer Krankenschwester des Warschauer Aufstandes, In ihrem Gedicht beschuldigt sie die Befehlshaber selbstsüchtiger Ambitionen und Verantwortungslosigkeiten den Aufstand verursacht zu haben.
3.
Bełkot net Polska Wali się grad na moją głowę Lawina sylab, pustosłowie Wściekły spam Tysięczny, bezimienny Podły, plugawy I bezbrzeżnie denny Rośnie, pęcznieje W pamięć zapada Bełkot net Polska Pieprzona ballada Ale w sumie to pięknie jest Cudnie i ślicznie Ładnie i dumnie Ultra patriotycznie I Naród i Honor I Bóg i Ojczyzna I bańka i mydło I na sercu blizna Rośnie, pęcznieje W pamięć zapada Bełkot net Polska BURACTWO, ŻENADA !!! Bełkot net Polska to tekst Marcina Kornaka, zmarłego w 2014 roku znanego polskiego działacza społecznego, prezesa stowarzyszenia Nigdy Więcej. Tekst napisany w 2011 roku stał się dziś jeszcze bardziej aktualny w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i rządów Jarosława Kaczyńskiego. (English) Gabble dot Poland The hail is falling on my head Avalanche of syllables, tittle-tattle Furious spam Thousandth, nameless mean, filthy and bundless abysmal It grows, bloats Roots in memory Gabble dot Poland A fucking ballad But generally it's beautiful It's wondeful and cute It's nice and proud Ultrapatriotic And Nation and Honour And God and Fatherland and bubble and soap and the scar on the heart It grows, bloats Roots in memory Gabble dot Poland BOORISHNESS, EMBARASEMENT !!! Gabble dot Poland is a text by Marcin Kornak, who died in 2014. He was a famous Polish community worker, the head of the association Nigdy Więcej [Never again ]. The text which was written in 2011 has became even more up-to-date nowadays at the times of political rules of Jarosław Kaczyński. (German) Gelaber net Polen Hagel fällt auf meinen Kopf Silbenlawine, leere Wörter Wütender Spam Zu Tausend, namenlos Gemein, dreckig Und grenzenlos bodenlos Es wächst, schwillt an In Erinnerung fällt Gelaber net Polen Verfickte Ballade Aber alles in allem ist es wunderschön Wunderbar und schön Nett und stolz Ultra patriotisch Und Nation und Ehre Und Gott und das Vaterland Und eine Blase und die Seife Und eine Narbe im Herzen Es wächst, schwillt an In Erinnerung fällt Gelaber net Polen RÜPELEI, PEINLICHKEIT !! Geplapper net Polen ist ein Text von Marcin Kornak, dem 2014 verstorbenen, bekannten polnischen Sozialaktivisten und Präsidenten der Never Again Association. Der 2011 verfasste Text hat in der aktuellen politischen Situation in Polen, unter der Regierung von Jarosław Kaczyński, noch mehr Geltung erlangt.
4.
Sprawiedliwi 02:27
Sprawiedliwi Szanowny Panie Giestapo*, wiadomość Panu się przyda koniecznie sprawdźcie sąsiada, ukrywa w piwnicy Żyda Koniecznie jedźcie natychmiast, żeby nie zdążył Wam uciec Najwyższa władza niech karze, i niechaj cierpi kto głupiec Najwyższa władzo, melduję, że pani Helena z pięterka Nosi jedzenie Żydom w fałdach swojego futerka To pewne są informacje, niech Pan Giestapo posłucha, Już parę razy sprawdzone przyniosłem wieści na Szucha** Sprawiedliwi wśród narodów świata są niestety wyjątkiem bo niemal każdy z większości jest zwykłym reżimu pionkiem Jest jeszcze sąsiad drugi, rozpuszcza wieści fałszywe, Ja nawet nie mam pewności, czy czasem sam nie jest Żydem Proszę Panie Giestapo sprawdzić kombinatora, Widziałem jak dziwni ludzie wchodzą do niego wczoraj. Ludzie gadają, że właśnie niektórzy Wam z getta uciekli Może ten sąsiad tu działał jako ucieczki pośrednik. Panie Giestapo kochany, względem mych usług bez liku Przyjmę od Pana pokornie drobne trzydzieści srebrników. * oryginalna pisownia nazwy Gestapo z prawdziwych donosów ** warszawska siedziba Gestapo mieściła się przy alei Jana Chrystiana Szucha. Tekst utworu powstał na podstawie prawdziwych donosów pisanych przez Polaków do Gestapo. Polacy ukrywający Żydów, oprócz hitlerowców, obawiali się także swoich rodaków - szmalcowników, szantażystów i donosicieli. Tekst napisał specjalnie dla nas Janusz Reichel. (English) Righteous Dear Mr. Giestapo*, you'll certainly need a message check by the neighbour, he's hiding a Jew in his basement go now immediately, so that he can't escape The highest authorities should punish, and make all fools suffer The highest authority herby I'm reporting that Mrs. Helen who lives upstairs carries food to Jews in her fur coats This is vital information, hey listen Mr. Giestapo it's not the first time when I've delivered news to Szucha Avenue** „Righteous Among the Nations” are only an exception as nearly everyone from the majority is just a regime's pawn There is also another neighbour, he spreads fake news, I can suspect that he is a Jew, Dear Mr. Giestapo, please check him out, I've seen some strange people coming in to his house. People say, that some of them had escaped from ghetto themselves. Maybe this neighbour was involved in their flight. My dear Giestapo I'd be honoured to get thirty pieces of silver in return for my numerous services. * the original spelling of the Gestapo name from real denunciations **Gestapo's headquaters in Warsaw were on Szucha Avenue. The text was created on the basis of the real denouncing letters written by the Polish to Gestapo- the Secret Nazi Police. The Polish who hid the Jews were not only afraid of Hitlerites, but also of their countrymen- szmalcownicy (people who demanded money from Jews under threat of informing Nazis about them), blackmailers and informers. This text was written for us by Janusz Reichel. (German) Die Gerechten Sehr geehrter Herr Giestapo*, die Information wird Ihnen nützlich sein überprüfen sie den Nachbar, er versteckt im Keller einen Juden Fahren Sie sofort los, damit er nicht entkommen kann die höchste Macht soll ihn bestrafen, es soll leiden, wer ein Dummkopf ist Die höchste Macht, ich melde, dass Frau Helena vom ersten Stock Essen für Juden in den Falten ihres Pelz versteckt Es sind sichere Informationen, hören sie Herr Giestapo, Ich brachte schon mehrmals Nachrichten nach Szucha** Die Gerechten unter den Nationen der Welt Sie sind leider eine Ausnahme weil fast jeder von der Mehrheit ist ein einfacher Bauer des Regime Es gibt auch einen anderen Nachbarn, er verbreitet falsche Nachrichten, Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich selbst kein Jude bin Bitte, Herr Giestapo, überprüfen Sie den Intriganten, Ich sah, wie verdechtigte Leute gestern zu ihm kamen. Man sagt, dass einige euch aus dem Ghetto geflohen sind Vielleicht handelte dieser Nachbar hier als Fluchtvermittler. Herr Giestapo, mein Lieber, wegen der Vielzahl von meinen Diensten Nehm ich dem Herrn bescheidene, dreißig Silberstücke ab. Die Gerechten unter den Nationen der Welt Sie sind leider eine Ausnahme weil fast jeder von der Mehrheit ist ein einfacher Bauer des Regime *Giestapo – originale Schreibweise der Denunzianten ** das Warschauer Gestapo-Hauptquartier befand sich an der Allee Jan Chrystian Szuch Der Text des Liedes basierte auf echten Denunziationen, die von den Polen für die Gestapo geschrieben wurden. Polen, die Juden versteckten, hatten außer den Nazis auch Angst vor ihren Landsleuten - Staatsbürgern, Erpressern und Denunzianten. Der Text wurde von Janusz Reichel speziell für uns geschrieben.

credits

released November 25, 2018

license

all rights reserved

tags

about

ULICZNY OPRYSZEK Nowy Tomysl, Poland

Punk band ULICZNY OPRYSZEK (Street Ruffian/Street Hoodlum) was created in 1991 in a small town called Nowy Tomyśl near Poznań. The band played a lot of concerts in Poland and abroad – in Slovakia, Czech Republic (Pod Parou), Great Britain (London) and Germany (Berlin and Hamburg). They have released 8 studio albums so far. The latest CD. “Forever punk 3” was released , in 2022. ... more

contact / help

Contact ULICZNY OPRYSZEK

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like ULICZNY OPRYSZEK, you may also like: