FC ST. PAULI DO BOJU - EP (2018)

by ULICZNY OPRYSZEK

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      15 PLN  or more

     

1.
2.
01:34
3.
4.
02:27

credits

released November 25, 2018

license

all rights reserved

tags

about

ULICZNY OPRYSZEK Nowy Tomysl, Poland

Punk band ULICZNY OPRYSZEK (Street Ruffian/Street Hoodlum) was created in 1991 in a small town called Nowy Tomyśl near Poznań. The band played a lot of concerts in Poland and abroad – in Slovakia, Czech Republic (Pod Parou), Great Britain (London) and Germany (Berlin and Hamburg). They have released 6 studio albums so far. The latest EP. “Go FC St. Pauli” was released a few months ago, in 2018. ... more

contact / help

Contact ULICZNY OPRYSZEK

Streaming and
Download help

Track Name: FC St. Pauli do boju
FC St. Pauli do boju

Czy jesteś goły, czy jesteś wesoły
Czy w piłkę kopiesz, czy piwo żłopiesz
Czy jesteś mądry czy raczej nie
Nic nie usprawiedliwia cię
Gdy polityka wali do twych drzwi
To polityczny jesteś także ty
A więc nieważne, co w życiu robisz
Rusz dupsko, zanim po nim zarobisz

St. Pauli imprezuje, do boju, do boju
Narodowcy niech spadają
Nie chcemy tutaj tego gnoju
St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki
Niech współczesny football spada
Niech go sponsorują banki…

Nawet football przesiąkł kasą
To własność inwestorów a nie nasza
Bo nasza drużyna to właśnie my
To sąsiad uchodźca, to ja i ty
Gdy polityka wali do twych drzwi
To polityczny jesteś także ty
I polityczna jest także piłka
Flaga piracka to nie żadna zmyłka

St. Pauli imprezuje, do boju, do boju
Narodowcy niech spadają
Nie chcemy tutaj tego gnoju
St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki
Niech współczesny football spada
Niech go kontrolują banki…

Przez nazistów i kiboli na stadionach
Mało kto chce z trybun dziś oglądać mecze
A u nas nie ma miejsca na faszyzm
Homofobię, seksizm i rasizm
Pomoc, wsparcie i tolerancja
Tak się właśnie u nas zmienia świat,
Bo my to klub a klub to my
To sąsiad uchodźca, to ja i ty

St. Pauli imprezuje, do boju, do boju
Narodowcy niech spadają
Nie chcemy tutaj tego gnoju
St. Pauli imprezuje, duch walki, duch walki
Niech współczesny football spada
Niech go nadzorują banki…

Inspiracją do powstania utworu była lektura książki Fabiana Balickiego Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością oraz koncert, który zagraliśmy w pubie przy stadionie MILLERNTOR - FC ST. PAULI w kwietniu 2017 roku w Hamburgu.
Nasze fascynacje ideą tego klubu zostały wyrażone w tekście, który napisał dla nas Janusz Reichel.


(English)
Go FC St. Pauli !

If you are down on your uppers
If you play football, or drink some beer
If you're smart, or just the opposite
Nothing justifies your deeds
When politics hammers on your door
You become policticaly involved
It doesn't matter what you do
Make a move, before you'll regret

St. Pauli is having a party! Go! Go!
Send nationalists home
We don't want this shit
St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit
We don' t want contemporary football
which is sponsored by the banks...

Even football is soaked with money
It's investors' property, not ours
Our team is made of us
The refugee neighbour, me and you
When politics hammers on your door
You become policticaly involved
and football becomes political, too
The pirate's flag is not a dodge at all

St. Pauli is having a party! Go! Go!
Send nationalists home
We don't want this shit
St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit
We don' t want contemporary football
which is controled by the banks...

Because of nazis and hools at the stadiums
Nobody wants to watch matches there anymore
There is no place for fascism,
homophobia, sexism and racism.
Aid, support and tolerance
this is how the world is being changed by us,
we are the club, the club is us
The refugee neighbour, me and you

St. Pauli is having a party! Go! Go!
Send nationalists home
We don't want this shit
St. Pauli is having a party, fighting spirit, fighting spirit
We don' t want contemporary football
which is superintended by the banks...

This text was inspired by the book Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością by Fabian Balicki and the concert which we played in the pub near the MILLERNTOR - FC ST. PAULI stadium in April 2017 in Hamburg.
We are fascinated by the idea of this club and our feelings were expressed by Janusz Reichel who wrote this text for us.


(German)
Forza FC St. Pauli

Ob du arm bist, aber glücklich,
Kickst du oder säufst.
Bist du klug oder auch nicht
nichts rechtfertigt dich,
wenn die Politik hämmert an deiner Tür,
dann politisch bist auch du
Also egal was du im Leben tust,
beweg deinen Arsch bevor du ihn versohlen kriegst.

St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht.
St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft
Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn sponsern.

Auch der Fußball schwimmt in Geld,
gehört den Investoren, nicht uns.
Weil unser Team das sind wir Das ist unser Nachbar,
der Flüchtling, das bist du und ich
wenn die Politik hämmert an deiner Tür,
dann politisch bist auch du
und der Fußball, Die Piratenflagge ist kein Irrtum
St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht.
St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft
Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn kontrollieren...

Wegen der Nazis und den Hooligans kommen
die Leute nicht mehr in die Stadien
Denn hier gibt es keinen Platz für den
Faschismus, Homophobie, Sexismus und Rassismus.
Hilfe, Unterstützung und Toleranz.
So verändert man die Welt bei uns,
denn wir sind ein Club und der Club das sind wir.
Dies ist der Nachbar der Flüchtling, das bist du und ich

St. Pauli feiert, Forza, forza. Nazis sollen sich verpissen Wir wollen diesen Mist hier nicht.
St.Pauli feiert, Charakterstärke, innere Kraft
Moderner Fußball soll abhauen, die Banken sollen ihn überwachen ...

Die Inspiration für Entstehung des Liedes waren die Lektüre des Buches von Fabian Balicki „Mehr als Fußball? St. Pauli ist die Möglichkeit“ und das Konzert, das wir in den Fanräumen des FC St. Pauli am MILLERNTOR Stadion im April 2017 in Hamburg gespielt haben. Unsere Faszination für die Idee dieses Klubs kam im Text zum Ausdruck, den für uns Janusz Reichel geschrieben hat.
Track Name: Trupy
Trupy

Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki
Niech policzą teraz nasze trupy
Niech pójdą przez ulice, których nie ma
Przez miasto, którego nie ma

Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące
Niech liczą aż do śmierci nasze trupy
Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące
Niech liczą aż do śmierci….

Niech liczą trupy, niech liczą trupy…
Niech liczą trupy, niech liczą trupy…
Trupy, trupy, trupy, trupy……………………….

Powstanie warszawskie (1944) było największym zrywem militarnym w okupowanej przez hitlerowców Europie. Naziści ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zbrodnie. Do dziś w Polsce trwa dyskusja na temat zasadności wybuchu powstania. Było one tragiczne w skutkach, zginęło ok. 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy, a miasto zostało zrównane z ziemią. Niech liczą trupy… to wiersz poetki Anny Świrszczyńskiej, sanitariuszki powstania warszawskiego, która w swoim utworze oskarżyła dowódców o egoistyczne ambicje i brak odpowiedzialności za wywołanie powstania.(English)
Corpses

Make these ones who gave the first order to fight
count our corpses
Make them go along the unexisting streets
Though the city which ceased to exist

Make them count our corpses weeks and months long
Make them count till they are dead
Make them count weeks and months long
Make them count till they are dead....

Make them count our corpses, make them count our corpses…
Make them count our corpses, make them count our corpses…
Corpses, corpses, corpses, corpses……………………….

The Warsaw Uprising (1944) was the greatest military upsurge in the occupied by Nazis Europe. Nazis are responsible for all crimes. The discussion wheather the Uprising was a good or bad decission has been conducted in Poland for many years. The results of the Uprising were tragic- about 200 000 civil citizens of Warsaw died and the city itself was leveled. Make them count the corpses... is a poem by Anna Świrczyńska, a hospital orderly during the Uprising, who in her poem accused the commanders for egoistic ambitions and lack of resonsibility for bringing on the uprising.


(German)
Leichen

Diejenigen, die den ersten Befehl zum Kampf ausgaben
sollen sie jetzt unsere Leichen zählen
Sie sollen über die Straße gehen, die nicht mehr da ist
Durch eine Stadt, die nicht da ist

Lass sie für Wochen, für Monate zählen
Lasst sie bis zu ihrem Tod unsere Leichen zählen
Lass sie für Wochen, für Monate zählen
Lass sie bis zum Tod zählen ...

Lass sie Leichen zählen, zählen die Leichen ...
Lass sie Leichen zählen, zählen die Leichen...
Leichen, Leichen, Leichen, Leichen


Der Warschauer Aufstand (1944) war der größte militärische Aufstand im von den Nazis besetzten Europa. Die Nazis sind verantwortlich für alle Verbrechen. Bis heute wird in Polen über die Legitimität des Ausbruchs des Aufstands diskutiert. Er hatte tragische Folgen, etwa 200.000 Zivilisten aus der Hauptstadt starben, und die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Lasst die Leichen zählen ... ist ein Gedicht der Dichterin Anna Świrszczyńska, einer Krankenschwester des Warschauer Aufstandes, In ihrem Gedicht beschuldigt sie die Befehlshaber selbstsüchtiger Ambitionen und Verantwortungslosigkeiten den Aufstand verursacht zu haben.
Track Name: Bełkot net Polska
Bełkot net Polska

Wali się grad na moją głowę
Lawina sylab, pustosłowie
Wściekły spam
Tysięczny, bezimienny
Podły, plugawy
I bezbrzeżnie denny

Rośnie, pęcznieje
W pamięć zapada
Bełkot net Polska
Pieprzona ballada

Ale w sumie to pięknie jest
Cudnie i ślicznie
Ładnie i dumnie
Ultra patriotycznie
I Naród i Honor
I Bóg i Ojczyzna
I bańka i mydło
I na sercu blizna

Rośnie, pęcznieje
W pamięć zapada
Bełkot net Polska
BURACTWO, ŻENADA !!!

Bełkot net Polska to tekst Marcina Kornaka, zmarłego w 2014 roku znanego polskiego działacza społecznego, prezesa stowarzyszenia Nigdy Więcej. Tekst napisany w 2011 roku stał się dziś jeszcze bardziej aktualny w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i rządów Jarosława Kaczyńskiego.(English)
Gabble dot Poland

The hail is falling on my head
Avalanche of syllables, tittle-tattle
Furious spam
Thousandth, nameless
mean, filthy
and bundless abysmal

It grows, bloats
Roots in memory
Gabble dot Poland
A fucking ballad

But generally it's beautiful
It's wondeful and cute
It's nice and proud
Ultrapatriotic
And Nation and Honour
And God and Fatherland
and bubble and soap
and the scar on the heart

It grows, bloats
Roots in memory
Gabble dot Poland
BOORISHNESS, EMBARASEMENT !!!

Gabble dot Poland is a text by Marcin Kornak, who died in 2014. He was a famous Polish community worker, the head of the association Nigdy Więcej [Never again ]. The text which was written in 2011 has became even more up-to-date nowadays at the times of political rules of Jarosław Kaczyński.

(German)
Gelaber net Polen

Hagel fällt auf meinen Kopf
Silbenlawine, leere Wörter
Wütender Spam
Zu Tausend, namenlos
Gemein, dreckig
Und grenzenlos bodenlos

Es wächst, schwillt an
In Erinnerung fällt
Gelaber net Polen
Verfickte Ballade

Aber alles in allem ist es wunderschön
Wunderbar und schön
Nett und stolz
Ultra patriotisch
Und Nation und Ehre
Und Gott und das Vaterland
Und eine Blase und die Seife
Und eine Narbe im Herzen

Es wächst, schwillt an
In Erinnerung fällt
Gelaber net Polen
RÜPELEI, PEINLICHKEIT !!

Geplapper net Polen ist ein Text von Marcin Kornak, dem 2014 verstorbenen, bekannten polnischen Sozialaktivisten und Präsidenten der Never Again Association. Der 2011 verfasste Text hat in der aktuellen politischen Situation in Polen, unter der Regierung von Jarosław Kaczyński, noch mehr Geltung erlangt.
Track Name: Sprawiedliwi
Sprawiedliwi

Szanowny Panie Giestapo*, wiadomość Panu się przyda
koniecznie sprawdźcie sąsiada, ukrywa w piwnicy Żyda
Koniecznie jedźcie natychmiast, żeby nie zdążył Wam uciec
Najwyższa władza niech karze, i niechaj cierpi kto głupiec
Najwyższa władzo, melduję, że pani Helena z pięterka
Nosi jedzenie Żydom w fałdach swojego futerka
To pewne są informacje, niech Pan Giestapo posłucha,
Już parę razy sprawdzone przyniosłem wieści na Szucha**

Sprawiedliwi wśród narodów świata
są niestety wyjątkiem
bo niemal każdy z większości
jest zwykłym reżimu pionkiem

Jest jeszcze sąsiad drugi, rozpuszcza wieści fałszywe,
Ja nawet nie mam pewności, czy czasem sam nie jest Żydem
Proszę Panie Giestapo sprawdzić kombinatora,
Widziałem jak dziwni ludzie wchodzą do niego wczoraj.
Ludzie gadają, że właśnie niektórzy Wam z getta uciekli
Może ten sąsiad tu działał jako ucieczki pośrednik.
Panie Giestapo kochany, względem mych usług bez liku
Przyjmę od Pana pokornie drobne trzydzieści srebrników.

* oryginalna pisownia nazwy Gestapo z prawdziwych donosów
** warszawska siedziba Gestapo mieściła się przy alei Jana Chrystiana Szucha.


Tekst utworu powstał na podstawie prawdziwych donosów pisanych przez Polaków do Gestapo. Polacy ukrywający Żydów, oprócz hitlerowców, obawiali się także swoich rodaków - szmalcowników, szantażystów i donosicieli. Tekst napisał specjalnie dla nas Janusz Reichel.

(English)
Righteous

Dear Mr. Giestapo*, you'll certainly need a message
check by the neighbour, he's hiding a Jew in his basement
go now immediately, so that he can't escape
The highest authorities should punish, and make all fools suffer
The highest authority herby I'm reporting that Mrs. Helen who lives upstairs
carries food to Jews in her fur coats
This is vital information, hey listen Mr. Giestapo
it's not the first time when I've delivered news to Szucha Avenue**

„Righteous Among the Nations”
are only an exception
as nearly everyone from the majority
is just a regime's pawn

There is also another neighbour, he spreads fake news,
I can suspect that he is a Jew,
Dear Mr. Giestapo, please check him out,
I've seen some strange people coming in to his house.
People say, that some of them had escaped from ghetto themselves.
Maybe this neighbour was involved in their flight.
My dear Giestapo I'd be honoured to get thirty pieces of silver
in return for my numerous services.

* the original spelling of the Gestapo name from real denunciations
**Gestapo's headquaters in Warsaw were on Szucha Avenue.

The text was created on the basis of the real denouncing letters written by the Polish to Gestapo- the Secret Nazi Police. The Polish who hid the Jews were not only afraid of Hitlerites, but also of their countrymen- szmalcownicy (people who demanded money from Jews under threat of informing Nazis about them), blackmailers and informers. This text was written for us by Janusz Reichel.

(German)
Die Gerechten

Sehr geehrter Herr Giestapo*, die Information wird Ihnen nützlich sein
überprüfen sie den Nachbar, er versteckt im Keller einen Juden
Fahren Sie sofort los, damit er nicht entkommen kann
die höchste Macht soll ihn bestrafen, es soll leiden, wer ein Dummkopf ist
Die höchste Macht, ich melde, dass Frau Helena vom ersten Stock
Essen für Juden in den Falten ihres Pelz versteckt
Es sind sichere Informationen, hören sie Herr Giestapo,
Ich brachte schon mehrmals Nachrichten nach Szucha**

Die Gerechten unter den Nationen der Welt
Sie sind leider eine Ausnahme
weil fast jeder von der Mehrheit
ist ein einfacher Bauer des Regime

Es gibt auch einen anderen Nachbarn, er verbreitet falsche Nachrichten,
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich selbst kein Jude bin
Bitte, Herr Giestapo, überprüfen Sie den Intriganten,
Ich sah, wie verdechtigte Leute gestern zu ihm kamen.
Man sagt, dass einige euch aus dem Ghetto geflohen sind
Vielleicht handelte dieser Nachbar hier als Fluchtvermittler.
Herr Giestapo, mein Lieber, wegen der Vielzahl von meinen Diensten
Nehm ich dem Herrn bescheidene, dreißig Silberstücke ab.

Die Gerechten unter den Nationen der Welt
Sie sind leider eine Ausnahme
weil fast jeder von der Mehrheit
ist ein einfacher Bauer des Regime

*Giestapo – originale Schreibweise der Denunzianten
** das Warschauer Gestapo-Hauptquartier befand sich an der Allee Jan Chrystian Szuch

Der Text des Liedes basierte auf echten Denunziationen, die von den Polen für die Gestapo geschrieben wurden. Polen, die Juden versteckten, hatten außer den Nazis auch Angst vor ihren Landsleuten - Staatsbürgern, Erpressern und Denunzianten. Der Text wurde von Janusz Reichel speziell für uns geschrieben.

If you like ULICZNY OPRYSZEK, you may also like: